Contadores de mantra (clips) para mala tibetana.A large selection of clips and tongs mantra counters for Tibetan mala
(para contar decenas de miles de mantra).